ARAX

ARMAX GAZ
INDUSTRIAL GAS EQUIPMENT & INSTALLATIONS
       
  Judet   Sibiu
  Localitate   Medias
  Adresa   STR.AUREL VLAICU 35-A
  Cod Postal   550327
  Tara   Romania
       
  Oficiu Registrului Comertului
  ORC Sibiu   J32-127/1991
  Certificat de Inregistrare Fiscala
  CIF   803727
         
 
ADUNAREA GENERALE A ACTIONARILOR
23 august 2010 (prima intrunire) - 24 august 2010 (a doua intrunire)
     
 
     
 
 
Capital social
   
 
Numar total actiuni 604.360.234   actiuni
Valoare Nominala 0,1000   lei/actiune
Capital Social 60.436.023,40   lei
   
Numărul total de acţiuni şi drepturile de vot
   
  La data convocării :: 23 iulie 2010
 
  Numar total actiuni 604.360.234   actiuni    
  Drepturi de vot 582.217.759   voturi    
  Voturi suspendate 19.142.475   voturi   Actiuni detinute de societate (art.105 alin(2) L31/1990)
   
  La data de referinta :: 05 august 2010
 
  Numar total actiuni 604.360.234   actiuni    
  Drepturi de vot 582.217.759   voturi    
  Voturi suspendate 19.142.475   voturi   Actiuni detinute de societate (art.105 alin(2) L31/1990)
   
 
     
  Convocator AGA  
     
  Porcura speciala  
     
  Situatii Financiare Consolidate 2009  
     
  Draft -Raport Audit Situatii Financiare Consolidate 2009  
     

     
  Proces Verbal AGA  
     
  Raport Curent AGA  

   
   
 
 
Pentru intrebari va rugam trimite-ti email de la urmatorul link ::office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
 
Pentru propuneri va rugam trimite-ti email de la urmatorul link ::office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
Armax Gaz isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor societatii.  
     
© 2020 http://www.armaxgaz.ro