Armax Gaz Medias        
       
  Judet   Sibiu
  Localitate   Medias
  Adresa   STR.AUREL VLAICU 35-A
  Cod Postal   550327
  Tara   Romania
       
  Oficiu Registrului Comertului
  ORC Sibiu   J32-127/1991
  Certificat de Inregistrare Fiscala
  CIF   803727
         
 
ADUNAREA GENERALE A ACTIONARILOR
24 mai 2012 (prima intrunire) - 25 mai 2012 (a doua intrunire)
     
 
     
 
 
Capital social
   
 
Numar total actiuni 613.997.689   actiuni
Valoare Nominala 0,1000   lei/actiune
Capital Social 61.399.768,9   lei
   
Numărul total de acţiuni şi drepturile de vot
   
  La data convocării :: 20 aprilie 2012
 
  Numar total actiuni 613.997.689   actiuni    
  Drepturi de vot 585.718.689   voturi    
  Voturi suspendate 28.279.000   voturi    
   
  La data de referinta :: 11 mai 2012
 
  Numar total actiuni 613.997.689   actiuni    
  Drepturi de vot 585.718.689   voturi    
  Voturi suspendate 28.279.000   voturi    
   
 
     
  Convocator AGOA  
     
  Situatii Financiare 2011
 
     
  Raport Consiliu de Administratie
 
     
  Raport Audit  
     
  Plan Investitii 2012  
     
  BVC 2012  
     
  Procura Speciala de reprezentare  

     

   
   
 
 
Pentru intrebari va rugam trimite-ti email de la urmatorul link ::office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
 
Pentru propuneri va rugam trimite-ti email de la urmatorul link ::office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
Armax Gaz isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor societatii.  
     
© 2020 http://www.armaxgaz.ro