Armax Gaz Medias        
       
  Judet   Sibiu
  Localitate   Medias
  Adresa   STR.AUREL VLAICU 35-A
  Cod Postal   550327
  Tara   Romania
       
  Oficiu Registrului Comertului
  ORC Sibiu   J32-127/1991
  Certificat de Inregistrare Fiscala
  CIF   803727
         
 
ADUNAREA GENERALE A ACTIONARILOR
25 august 2011 (prima intrunire) - 26 august 2011 (a doua intrunire)
     
 
     
 
 
Capital social
   
 
Numar total actiuni 613.997.689   actiuni
Valoare Nominala 0,1000   lei/actiune
Capital Social 61.399.768,9   lei
   
Numărul total de acţiuni şi drepturile de vot
   
  La data convocării :: 27 iulie 2011
 
  Numar total actiuni 613.997.689   actiuni    
  Drepturi de vot 613.997.689   voturi    
  Voturi suspendate -   voturi    
   
  La data de referinta :: 08 august 2011
 
  Numar total actiuni 613.997.689   actiuni    
  Drepturi de vot 613.997.689   voturi    
  Voturi suspendate -   voturi    
   
 
     
  Convocator AGOA  
     
  Situatii Financiare Consolidate 2010:
- Raport Audit
- Raport CA
- Situatii financiare
 
     
  Procura Speciala de reprezentare  

     
  Rezultate  
  Proces Verbal AGA  
     
  Hotarari AGA  
     

   
   
 
 
Pentru intrebari va rugam trimite-ti email de la urmatorul link ::office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
 
Pentru propuneri va rugam trimite-ti email de la urmatorul link ::office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
Armax Gaz isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor societatii.  
     
© 2019 http://www.armaxgaz.ro