Armax Gaz Medias        
       
  Judet   Sibiu
  Localitate   Medias
  Adresa   STR.AUREL VLAICU 35-A
  Cod Postal   550327
  Tara   Romania
       
  Oficiu Registrului Comertului
  ORC Sibiu   J32-127/1991
  Certificat de Inregistrare Fiscala
  CIF   803727
         
 
ADUNAREA GENERALE A ACTIONARILOR
27 mai 2011 (prima intrunire) - 28 mai 2011 (a doua intrunire)
     
 
     
 
 
Capital social
   
 
Numar total actiuni 613.997.689   actiuni
Valoare Nominala 0,1000   lei/actiune
Capital Social 61.399.768,9   lei
   
Numărul total de acţiuni şi drepturile de vot
   
  La data convocării :: 26 aprilie 2011
 
  Numar total actiuni 613.997.689   actiuni    
  Drepturi de vot 613.997.689   voturi    
  Voturi suspendate -   voturi    
   
  La data de referinta :: 16 mai 2011
 
  Numar total actiuni 613.997.689   actiuni    
  Drepturi de vot 613.997.689   voturi    
  Voturi suspendate -   voturi    
   
 
     
  Convocator AGOA si AGEA  
     
  Situatii Financiare 2010  
     
  Raportul Administratorilor  
     
  Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2011  
     
  Procura Speciala de reprezentare AGOA si AGEA  
     
  Lista Candidaturi Membru CA  
     

     
     
     
     

   
   
 
 
Pentru intrebari va rugam trimite-ti email de la urmatorul link ::office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
 
Pentru propuneri va rugam trimite-ti email de la urmatorul link ::office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
Armax Gaz isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor societatii.  
     
© 2020 http://www.armaxgaz.ro