Armax Gaz Medias        
       
  Judet   Sibiu
  Localitate   Medias
  Adresa   STR.AUREL VLAICU 35-A
  Cod Postal   550327
  Tara   Romania
       
  Oficiu Registrului Comertului
  ORC Sibiu   J32-127/1991
  Certificat de Inregistrare Fiscala
  CIF   803727
         
 
ADUNAREA GENERALE ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
30 Mai 2014 (prima intrunire) - 31 Mai 2014 (a doua intrunire)
     
 
     
 
 
Capital social
   
 
Numar total actiuni 6.141.798   actiuni
Valoare Nominala 10,0000   lei/actiune
Capital Social 61.417.980   lei
   
Numărul total de acţiuni şi drepturile de vot
   
  La data convocării : 28 apr 2014
 
  Numar total actiuni 6.141.798   actiuni    
  Drepturi de vot 6.141.798   voturi    
  Voturi suspendate 0   voturi    
   
  La data de referinta : 16 mai 2014
 
  Numar total actiuni 6.141.798   actiuni    
  Drepturi de vot 6.141.798   voturi    
  Voturi suspendate 0   voturi    
   
 
     
  Convocator AGOA si AGEA  
     
 
Procura de Reprezentare AGOA
Romana Engleza
 
     
 
Procura de Reprezentare AGEA
Romana Engleza
 
     
 
Vot Corespondenta AGOA
Romana Engleza
 
     
 
Vot Corespondenta AGEA
Romana Engleza
 
     
  Raport Administratori  
     
  Situati financiare anuale  
     
  Raport Audit  
     

     
  Proces verbal AGEA si AGOA    
     
  Raport Curent AGEA si AGOA  

   
   
 
 
Pentru intrebari va rugam trimite-ti email de la urmatorul link :office@armaxgaz.ro  
     
 
20.05.2014 Subiect : Materiale AGEA
Intrebare [Descarca] Adresa SIF Moldova
Raspuns [Descarca] Raspuns
 
     
 
Pentru propuneri va rugam trimite-ti email de la urmatorul link :office@armaxgaz.ro  
  nu sunt  
     
Armax Gaz isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor societatii.  
     
© 2020 http://www.armaxgaz.ro