Armax Gaz Medias        
       
  Judet   Sibiu
  Localitate   Medias
  Adresa   STR.AUREL VLAICU 35-A
  Cod Postal   550327
  Tara   Romania
       
  Oficiu Registrului Comertului
  ORC Sibiu   J32-127/1991
  Certificat de Inregistrare Fiscala
  CIF   803727
  International Securities Identification Number
  ISIN   ROARAXACNOR4
       
  Clasificarea activitatilor din economia nationala
  CAEN rev.2 2009   2511
      Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
       
 
Home   comunicare Actionari    
   
 
   
     
 
Orice actionar ARMAX este coproprietar al societatii. In aceasta calitate dispune de urmatoarele drepturi:
 
Dreptul la informatie
 
Actionarul isi poate exercita in orice moment dreptul la informatie. El poate solicita sau consulta documentele si rapoartele care prezinta rezultatele Societatii si care sa gasesc pe site-ul institutional sau la sediul central.

Armax Gaz publica rezultatele financiare ale fiecarui trimestru si ii informeaza pe actionari prin intermediul presei ,al site-ului www.arax.emitenti.ro, si al site-ului www.armaxgaz.ro

De asemenea, orice informatie importanta legata de Societate este adusa la cunostinta publicului prin mass media si prin canalele de comunicare ale Bursei de Valori Bucuresti si ale CNVM, in maxim 48 de ore de la producerea evenimentului.
 

Dreptul la dividende

 
Dividendul este cota parte a profitului realizat de companie, distribuit actionarilor ei. Dividendele sunt distribuite actionarilor proportional cu cota lor la capitalul social. Venitul generat de dividende este impozitat la sursa.
Valoarea dividendului este stabilita prin vot de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA). Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie sa aveti calitatea de actionar al Armax Gaz la data de inregistrare (minim 10 zile lucratoare dupa data AGA, conform prevederilor legale). Conform Actului Constitutiv al Societatii, dividendele sunt platite in termen de maxim 3 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor, in numerar sau prin virament, la alegerea actionarului.
Dividendele nesolicitate se prescriu in 3 ani de la momentul inceperii platii acestora, potrivit dispozitiilor legale.
 

Dreptul de a participa la gestiunea companiei

 
Fiecare actionar are dreptul de a participa la gestiunea companiei prin exercitarea votului in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara
se organizeaza anual pentru informarea actionarilor asupra rezultatelor Societatii. Rolul sau este:
* sa aprobe situatiile financiare ale Societatii;
* sa stabileasca repartizarea profitului si valoarea dividendului;
* sa adopte bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
* sa aprobe membrii Consiliului de Administratie si auditorul financiar extern.
Deciziile sunt luate cu majoritatea simpla a actionarilor prezenti sau reprezentati.

Adunarea Generala Extraordinara este convocata atunci cand sunt necesare modificari ale Actului Constitutiv sau operatiuni asupra capitalului social. Deciziile sunt luate prin votul actionarilor reprezentand majoritate absoluta din capitalul social.
   
Dreptul de a participa si de a vota la Adunarea Generala
 
Orice actionar care detine actiuni la data intrunirii Adunarii are dreptul sa participe sau sa fie reprezentat la Adunarea Generala a Actionarilor. Accesul la Adunarea Generala se face prin simpla proba a identitatii sale. Votul sau este corelat cu procentul pe care-l detine din capitalul social al Societatii.
Convocarea se publica in mass-media cu minim 30 de zile inainte de AGA, iar compania trebuie sa puna la dispozitia actionarilor toate informatiile referitoare la ordinea de zi.
 
     
 
   
© 2020 http://www.armaxgaz.ro | Termeni si conditii de utilizare
HDL Grup